Wednesday, 8 August 2012

MANTERA

MANTERASebuah lagi jenis puisi bebas yang dianggap tua dalam perpuisian Melayu ialah mantera yang termasuk di bawahnya jampi serapah dan seumpamanya . Ia diungkap oleh pawang atau bomoh berhubugn dengan kepercayaan tertentu bagi tujuan magi penyembuhan penyakit , perlindungan pengasih , penyeri serta penawar . Sebagai puisi bebas ia tidak terikat dan tiada ukuran tertentu dari segi panjang pendek , jumlah perkataan dalam satu-satu baris dan tidak ditentukan daripada segi rima . Bagi sesebuah mantera biasanya ada bahagian permulaan , bahagian , badan dan bahagian penutup .

Isinya tentang persoalan magi perubatan dan perbomohan . Sesebuah mantera kadang-kadang disulami dengan puisi-puisi lain . Oleh sebab matera berupa sejenis puisi tua , maka di dalamnya terkandung pelbagai kepercayaan yang berasal daripada animisme , hindu , dan islam . Dari segi fungsinya jelas mantera digunakan bagi tujuan perubatan keyakinan diri yang bersifat psikologi , perlindungan dan pemujaan . Antara mantera ialah , pending , pemanis , puja padi , menjerat burung , penawar bisa , serapah mengalin , cacak tiang rumah dan main lukah .

Pemagar


Bismi I - llahi r - Rahmani r - Rahim
Allah payung aku
Jibrail pagar aku
Malaikat empat puluh empat kota aku
Aku berjalan dengan kuasa Allah
Aku melenggang dengan lenggang Muhammad
Berkat doa la illaha i - llallah


Fungsi

Menyembuhkan penyakit dan menghala makhluk halus yang dipercayai sesuatu tempat atau yang menganggu kehidupan seseorang dan masyarakat Dijadikan sebagai pemanis , pengasih dan pembenci  Mantera digunakan dalam upacara-upacara seperti adat dan istiadat      

No comments:

Post a Comment